Deze opdracht is bits! De groene vinkjes en het rode kruis zijn niet relevant voor deze puzzel.
Ontdek de viercijferige code en app deze naar 0641254171.