Voor het KennisCafé van 19 juni 2017 deed ik een proef om binnen drie seconden ‘bier’ te maken van twee heldere vloeistoffen. Zie hier voor een Duitstalige uitleg van het experiment.