FWD HR (lekker kort voor Forward Human Resources) is de succesvolle eenmanszaak van Fleur Pernet. Zij geeft organisaties advies op het gebied van talent en leiderschap. Het logo dat ik ontwierp is fris en vlot. De driehoekjes die aan de rechterkant terugkomen, verwijzen ernaar dat ook na tussenkomst van Fleur de positieve voortgang behouden blijft.