Het KennisCafé van 27 november 2017 ging over depressie. Een lastig thema. Maar zoals u weet betekent depressie ook lagedrukgebied. En laat NEMO daar nou leuke proefjes voor hebben!