Op maandag 11 november leidde ik samen met Susan Dullink een workshop op een symposium van Probiblio over de ‘bibliotheek als netwerkpartner’. Samen met andere moderatoren gingen we onder leiding van Joost Hoebink met mensen van bibliotheken, gemeentes, provincies en andere betrokkenen op zoek naar hoe bibliotheken hun belangrijke rol in de maatschappij nog beter kunnen uitvoeren. Met dank aan Dagvoorzitter.NL